Centrum serwisowe BKM Rzeszów

numer alarmowy: 609 871 361
e-mail: bohhdan@op.pl