< odbiory instalacji gazowych, protokoły odbioru instalacji gazowych, gaz sieciowy ziemny, GZ 50, metan, gaz płynny, LPG, bio-gaz, protokoły okresowych corocznych przeglądów instalacji gazowych, główne próby ciśnieniowe instalacji gazowych, protokoły szczelności instalacji gazowych dla Spółdzielni Mieszkaniowych, Zakładu Gazowniczego, Nadzoru Budowlanego, Urzędu Dozoru Technicznego, Podkarpackiego, Rzeszów, Łańcut, Przeworsk, Jarosław, Leżajsk, Sokołów Małopolski, Sędziszów Małopolski, Ropczyce, Tyczyn, Głogów Małopolski, Mielec, Kolbuszowa, Domaradz, Brzozów, Strzyżów, Boguchwała
Wykonujemy odbiory i sporządzamy protokoły odbioru instalacji gazowych na gaz sieciowy ziemny (GZ 50 – metan)
jak również na gaz płynny (LPG) oraz na bio-gaz.
* Sporządzamy protokoły z okresowych corocznych przeglądów instalacji gazowych.
* wykonujemy główne próby ciśnieniowe instalacji gazowych wymagane co najmniej raz na pięć lat
* sporządzamy protokoły szczelności instalacji gazowych dla Spółdzielni Mieszkaniowych,
Zakładu Gazowniczego, Nadzoru Budowlanego, Urzędu Dozoru Technicznego.
* posiadamy stosowne uprawnienia eksploatacyjne i dozorowe w III grupie energetycznej

Zasięg naszego działania to miasta woj. Podkarpackiego: Rzeszów, Łańcut, Przeworsk,
Jarosław, Leżajsk, Sokołów Małopolski, Sędziszów Małopolski, Ropczyce, Dębica,
Tyczyn, Głogów Małopolski, Mielec, Kolbuszowa, Domaradz, Brzozów, Strzyżów,
Boguchwała