Odbiory instalacji elektrycznych.
Wykonujemy pomiary elektryczne: impedancja pętli zwarcia, badanie zabezpieczeń przeciwporażeniowych.
Sporządzamy powykonawcze protokoły odbioru instalacji elektrycznych, oraz
protokoły okresowych przeglądów technicznych instalacji elektrycznych,
Wykonujemy protokoły odbioru instalacji elektrycznych do Zakładu Energetycznego.
Protokoły odbioru i przeglądu instalacji dla Urzędu Nadzoru Budowlanego i Urzędu
Dozoru Technicznego

Zasięg naszego działania to miasta woj. Podkarpackiego: Rzeszów, Łańcut, Przeworsk,
Leżajsk, Sokołów Małopolski, Sędziszów Małopolski, Ropczyce, Głogów Małopolski,