W zakresie automatyki kotłowni wykonujemy:

- Modernizacje oraz wykonawstwo automatyki kotłowni AKPiA
- Naprawy oraz okresowe przeglądy techniczne
- Programowanie oraz rozbudowę istniejących systemów
- usuwanie awarii
- wymianę osprzętu
- regeneracje serwozaworów
- diagnostyka czujników
- wymiana sond
- wymiana sterowników
- dobór urządzeń zamiennych